Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2014

kasia010907

Noc ma włosy do samej ziemi

a we włosach — gwiazdy.

Gdybym ja miała takie włosy,

musiałbyś mnie pokochać.

Chodziłbyś ze mną skrajem obłoków,

mówił —

moja złota,

złota od gwiazd,

skryjmy się przed codziennością.

A ja bym wplatała w warkocze mroku

twoje uśmiechy —

światła

chroniące przed ciemnością.

— Helena Raszka
Reposted frommigotanie migotanie
kasia010907
1354 6b9a
Reposted fromforget-me forget-me
kasia010907
1709 5afa 500
Alkochińczyk
Reposted fromreksi0 reksi0
kasia010907
1799 5d1e 500
Reposted fromkultowo kultowo
kasia010907
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— M.Wojciechowska
Reposted fromnatelle natelle

August 25 2014

kasia010907
Podoba mi się Twoje ciało... ma miejsca gdzie ja się gubię, a Ty zatracasz.
— Perwersje
Reposted fromwiksz wiksz
kasia010907
6549 7383
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
kasia010907
"Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście".
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromnathloves nathloves
kasia010907
6744 ff14
Reposted fromtinks tinks

August 24 2014

kasia010907
7979 a19e
Reposted fromModeleczka Modeleczka
kasia010907
8118 04c5 500
Reposted fromDoopamina Doopamina
kasia010907
8638 43c0 500
Reposted frompulperybka pulperybka
kasia010907
3075 e847
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000
8307 4352
Reposted fromerioleth erioleth
6527 3e3a 500
Reposted fromzi zi
kasia010907
4252 0023 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou
kasia010907
Reposted frompiccolina piccolina
kasia010907
5352 3da9 500
Tilda Swinton
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
kasia010907

August 21 2014

kasia010907
Ty kurewski, pijany łachudro, Bóg wysmarkał nos i tym glutem byłeś Ty.
— Stephen King
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl